Copyright © Ivar Christensen,  redaktør af  Dansk ordbogssamling og  Ivarmedia

 

Metasøgemaskiner ER EN OMVEJ

 

Det vises til artikel i Danmarks Journalisthøjskoles onlinemagasin eJour nr, 63 den 30.03.2007. Hits er analyseret i februar - dobbelttjeket i marts 2007.

 

A) Oplysninger om de enkelte metasøgemaskiner

B) Tabeller.

 

 

A) Oplysninger om de enkelte søgemaskiner

 

Metasøgemaskiner af standard type

DogPile er en del af Infospace og henter hits fra Google, Yahoo, Windows Live/MSN m.fl. og har desuden billedsøg i Yahoo og Ditto. Man får ikke op flere end et vist antal hits på billeder, og det er så lavt som 43 – så det er for dårligt. Den har derimod et usedvanligt interessant audio- og videosøg, men det lar vi ligge nu. Nyhedssøg har den i Yahoo News, Topix News, Fox News og ABC News. Man kan sortere efter søgemaskine eller efter relevans, vælger man søgemaskinesortering, får man op flere hits end ellers. DogPile har også amerikanske telefonkataloger. Klikker man på vejrmelding, får man faktisk op femdagesvarsel for København.- om man da vælger den by.

 

MetaCrawler ble lavet allerede i 1994 og er også en del af Infospace . Har samme funktioner og søger i de samme søgemaskine som DogPile . Kan av og til dog give noget anderledes hits.

 

Ixquick eies af det nederlandske Surfboard Holding og bruger et antal stjerner for at indikere hvor mange søgemaskiner som kommer op med vedkommende hit øverst. Man kan vælge mange  forskellige sprog, og den har specielle søgemaskiner for vedkommende land. Fx søger den i Danmark på Jubii og i Norge på den norske maskine Kvasir. Ved siden af Google, Yahoo, Windows Live/MSN  og den lokale Wikipedia , Open Directory m.fl. Ved siden af websøg og billeder har den internationale telefonkataloger foruden en international prisguide. Så er da Ixquick heller ikke en amerikansk søgemaskine…

 

Search.com er tilknyttet CNET Networks. Den ser umiddelbart tiltalende ud og har mange valgmuligheder. Den søger i web, billeder, nyheder og blogs – ved siden af opslagsværker, webdirectories, downloads og shopping. Bruger til websøg Google, Windows Live/MSN , Ask/Ask Jeeves m.fl. plus Open Directory. På billedsøg bruger den Webshots, Flickr , YahooNews og Ask/Ask Jeeves News . Nyhedskilderne er BBC, CNN, ZDNetworks, CBC, MSNBC og YahooNews. På blogfronten tilbyder den Bloglines, Findory (som også har podcasts), ZDNetBlogs, Feedster og Technorati . Søg efter billeder, nyheder og blogs kan være lidt uoversiglig, idet man må åpne for flere søg i den enkelte kildemaskine. På websøg kan man vælge med eller uden thumbnailbilleder af angjeldende website man får som hits, man kan vælge design og farve – men derimod ikke sprog, en smule mærkelig prioritering – men nok en gang et exempel på den engelsk-amerikanske dominans.

 

SurfWax ejes af eget firma, SurfWax, Inc. Søger i web, nyheder og engelsk Wikipedia.- Relativt få hits og heller ikke specielt gode. Tungvint med megen klikking. Man må OBS ikke bruge anførselstegn rundt søgeordene. Til trods for ”50.000 emner fra 4.200 nyhedskilder” får man kun frem nyheder fra sidste uge - selv på en så omtalt person som Barack Obama. Den er ustabil og virker pludselig ikke, men det kan være tilfeldig. Eller så er den for ny og uprøvet…

 

Websøget gøres i Alltheweb, Wisenut og CNN. Foreslår alternative søgeord som Google gør (mente du ”….”? Ved tryk på ”Focus” får man op en liste med synonymer og man kan vælge utvidende eller begrændsende betydninger - ret interessant. Men kun på engelsk – selvfølgelig. Prøv at skrive ind ”car” og se hvad som sker…  Søger også efter RSS-feeds. Ved Wikipediavalgene (engelsk, dansk, norsk etc.) får man en akut følelse af at man ligeså gerne kan klikke i sin favoritmenu for ikke at nævne nederst på Wikipediasiden, der man jo har sprogvalg…men så skriver man ind fx ”Copenhagen” og plutselig får man op en morsom liste med forslag, tjek lige den her!

 

Metasøgemaskiner af clustertype

Clusty er tilnyttet Vivisimo som tidligere hadde en søgemaskine af samme navn. Clusty er en videreudvikling af søgemaskinen Vivisimo. Den søger i web, billeder, nyheder, blogs plus i engelsk Wikipedia (- og jobs, amerikansk regeringsinfo og shopping). Den anvender Windows Live/MSN, Ask/Ask JeevesGigablast , Wisenut og Open Directory – hvad behager? Ikke Google og Yahoo???) på websøget. Og giver nummererede hits som Yahoo, så det er nemt at finde tilbage til et hit. På billedsøget anvender den Picsearch – og DET er en af de bedste billedsøgemaskinerne. Men det hjelper ikke, når man får flere hits ved at søge direkte på Picsearch. (Man ser det først, om man teller op...) Og særlig på billedsøg er det en STOR fordel at ha mange hits at vælge mellem…Til nyhedsøget anvender den CNN, Reuters, NYTimes og YahooNews. Blogsøget går i Feedster , Technorati , BlogPulse og Blogdigger . Det sidste er fint – for Blogdigger er bra! Men det hjelper ikke, når man får flere hits ved at søge direkte på Blogdigger .

 

I clustermenuen kan man vælge hitsortering efter topdomæne - efter kilde – eller efter temaer, som vanlig med clustermaskiner. På billedsøgets clustermenu kan man sortere efter billedstørrelse (i pixler) eller efter format (jpeg,  gif etc). I Blogsøgets menu kan man efter emnesortering vælge fx blogs om bogen ”Vi, de druknede”.  Eller vælge bilfirmaet Carsten Jensen - om man da ikke heller vælger sig forfatteren i stedet…Om Barack Obama kan man gå ret til helsepolitik, uddannelse, Iraqkrigen etc. Det samme gælder for clustermenuen på nyhedssøg.

 

KartOO

er en fransk søgemaskine fra 2001 som lanceres som en næste generations søgemaskine. Det appellerer nok til enkelte som er svage for animationer og farver etc. – men på mig virker det som en gimmick – og den er utrolig tung at laste ned efter hvert som man bevæger sig til de bagre sider. Hitsene er tegnede dokumentsider i ulige størrelser og farver. Holder man cursoren over et hit, får man frem smukke farvelinjer til andre hits, formodentlig beslægtede, men …tja?  Så kan man undres om et stort hit er mere relevant end to mellemstore - -.end sige fem små hits. Det er ikke umiddelbart let at se…men det ser jo sjovt ud.  Et søg på Helle Thorning-Schmidt giver et hit for dansk Wikipedia som er mindre end engelsk Wikipedia, endda det står mere i den danske…altså omvendt av hvad man da skulle tro. KartOO  søger i Yahoo, Windows Live/MSN, Alltheweb, Altavista m.fl. plus Open Directory – og tro mod sin frankofone baggrund også i ToileQuebec og Exalead - to interessante fransksproglige søgemaskiner.

 

Metasøgemaskiner af hybridtype

Proteus er relativt ukendt og trolig ny søgemaskine som tilbyder søg i 28 kilder på een side, men du må selv vælge hvad du vil den skal søge i – selv om det er fælles søgefelt. Her kan man altså virkelig næsten heller bruge sin favoritmenu. Tilbyder søg i mange gode – både ordinære og metasøgemaskiner ( Proteus er derfor en meta-metasøgemaskine! ) – i web, billeder og nyheder - - ved siden af Librarians Index, LawCrawler, HealthFinder, Open Directory etc. En fin ting er at man kan vælge søgekilde i nedtræksmenu 1 - og i nedtræksmenu 2 kommer man direkte til hjelpesiden til vedkommende søgemaskine. Man har en ”Eval”-knapp for analyse og tjek af søget/søgestrengen. Stavekontrol, synonymforslag – hmmm – meget interessant. Egen nedtræksmenu under alle søgemaskinevalgene med valg af ”sportslinks for kids”, ”consumer information” etc. Hmmm. Helt nederst har Proteus en menu med valg af bokstaver med aksenter og diakritiske tegn og diverse symboler, det er jo nyttig – men den har ikke baltiske og balkanske aksenter. Ja, den USA-dominansen…Alt i alt et interessant bekendtskab.

 

Zuula er ny maskine som er pen og oversigtlig og man vælger hvilken maskine den skal bruge, ved at klikke på en fane. På websøg har den Google, Yahoo, Windows Live/MSN, Gigablast og den franske Exalead . Nogle dage har den Ask/Ask Jeeves også og andre dage er den ikke der. (Zuula er en betaversion). På billedsøget har den Google Images, Yahoo Images,  WindowsLive/MSN Images og Flickr (og av og til Ask/Ask Jeeves Images…) Nyhedssøget tilbyder Google News, Yahoo News , Windows Live/MSN News, Topix ( - - og måske Ask/Ask Jeeves News ). Blogsøget trawler rundt i Google Blogsearch , Technorati, IceRocket og Topix.

 

Billedsøget i Google via Zuula er noget ustabilt, av og til får man tilsyneladende flere hits ved at søge indirekte via Zuula, end på Google Images direkte, men gider man at tælle op, ser man at det egentlig er omvendt – og fra og med side 9, er det identiske billeder som kommer op – om igen og om igen . Det sker jo ikke ved direkte søg på Google Images , så her er et exempel på at der kan ske mærkelige ting når man bruger metasøgemaskiner. (Søgestrengen her er ”dansk/svensk gårdhund”) Dette besynderlige resultat, er derfor tjeket flere gange. Efter en måned, er der sked noget med Zuula, for nu får man samme resultat, hvad enten man bruger Google Images direkte eller indirekte. Zuula er jo trods alt en betaversion...Et exempel på at det kan bli dårligere resultat når man bruger metasøgemaskiner, er at de nummererede hits på Yahoo bliver borte på Yahoo web søgning via Zuula. Et exempel på det modsatte - at resultatet bliver bedre ved brug af metasøgemaskinen: Medens antal hits stopper på 1.000 på Yahoo News direkte, får man frem alle hits på Yahoo News via Zuula. Det er ca. 12.000 hits på Barack Obama, tallet varierer.

 

Hvad skal man med 15.000 nyhedsartikler? Eller blogs?

Jo, det kan være interessant å gå til de bagerste hitsider  – for at se hvad man skrev den gang da… Da må man vælge sortering efter dato. Nogle søgemaskiner har en let synlig link for at gøre det, andre kræver at man går til advanced search og vælger der. Google via Zuula  har en let synlig link til sortering efter dato eller relevans. Det samme har Yahoo via Zuula . For så at komme hurtig og nemt til sidste side, må man gå den tunge vej via klikning på det sidste tallet i hitgruppen nederst til højre på siden. Eller man kan sætte ind et passende tal bagerst i URL’en i søgefeltet. Men det går ret sent at downloade de sidste sider på fx Topix News via Zuula  , man må vente meget lenge  - og jo længre bag man kommer, jo langsommere går det. OBS: Specialsøgemaskinen Blogdigger har ikke bare har et let synlig valg af sortering, den tager dig – som den eneste - direkte til sidste side også. Et exempel til efterfølgelse af de andre.

 

Da Google – både via Zuula og Proteus - kommer blandt de bedste, kan man jo lure på hvorfor man ikke heller skal gå direkte til Google.

 

Generel bemærkning om Zuula  og Proteus : Resultaterne er i det store og hele det samme, som ved søg direkte til Google . (Google, Yahoo, MSN etc. går igen næsten overalt, men vær OBS på enkelte specialsøgere på blogs og nyheder).

 

-----------------

 

Flere detaljer om Google:

 

Relevans: Det efterspurgte website kommer op som hit. nr 1 på Helle TS – og det samme på Barack O. - både direkte på Google og indirekte (Google via Zuula og Proteus).

 

Websøg på personnavn: Google indirekte via Zuulas og Proteus giver 1000 hits på Helle TS, og det samme på Barack O. Direkte søg på Google giver samme resultat.

 

Billedsøg: Google indirekte via Zuula og Proteus - giver 961 hits på Helle TS. og 980 på Barack O. Google Images direkte giver i de fleste tilfælde identiske resultater. Picsearch har 75 på Helle TS og 2.057 på Barack O.

 

Nyhedssøg: Google indirekte via Zuula og Proteus har 3 nyhedshits på Helle TS – og 1000 på Barack O. Det er samme resultat ved søg direkte på Google News. (OBS: Minder om at her har Topix via Zuula 15.355 tjekede hits på Barack O.)

 

Blogsøg: Google indirekte via Zuula har 160 blogs om Helle TS, om Barack O. har den 690.

Ved søg direkte på Google Blogs får man 174 om Helle TS og 1000 om Barack O. – altså en smule bedre, men til dels på samme niveau. Blogdigger har 20 på Helle TS og 10.867 (ja, det er reelt tjekede tal!) på Barack O.

 

 

Konklusion:

 

Brug Google. Glem de metasøgemaskiner. Å bruge Google er er raskere eller lige så raskt. Og i de aller fleste tilfælde, får man bedre, eller lige så gode, resultater - som ved at gå omvejen om metasøgemaskinerne. Brug gerne heller Google Blog Search sit interface  så får du op alle de her omtalede søgevalg – eventuelt den nye Simply Google" - interface”der du får op alle de mange valg, Google har at byde på.

 

Som et eventuelt supplement til billedsøg og blogsøg anbefales Picsearch  og Blogdigger, til trods for at disse - som ofte på web’en - scorer bedst på amerikanskrelateret og generelt stof. (Blogdigger også fordi den har den unikke funktion, at kunde gå direkte til den sidste hitside).

 

Man kan eventuelt vurdere at gøre en undtagelse for IceRocket via Zuula som fandt 300 blogs om Helle TS og Topix via Zuula som fandt flest nyheder. Men læg da heller IceRocket  og Topix   i favoritmenuen - og ikke Zuula. Metasøgemaskinen er en omvej. (40 nyheder om Helle TS er jo ikke på langt nær tilfredsstillende, danske journalister vil nok heller gå ind på fx InfoMedia.

 

 

 

 

B) Tabeller     

 

1) KVANTITATIV ANALYSE AF HITS

2) KVALITATIV    ANALYSE AF HITS

 

 

 

1) KVANTITATIV ANALYSE AF HITS

 

1.1)  Resultater web

 

 

”Carsten Jensen”

 

Yahoo direkte

1000

 

Google direkte

1000

 

MSN direkte (Windows Live)

1000

 

Yahoo via Proteus

1000

 

Google via Proteus

1000

 

Google via Zuula

1000

 

Yahoo via Zuula

1000

 

MSN via Zuula

1000

 

Gigablast via Zuula

1000

 

Exalead via Zuula

1000

 

Search.com

705

 

Clusty

207

 

KartOO

176

 

MetaCrawler

73

 

DogPile

72

 

SurfWax

31

 

Ixquick

28

 

 

 

 

”Helle Thorning-Schmidt”

 

Yahoo direkte

1000

 

Google direkte

1000

 

MSN direkte (Windows Live)

1000

 

Yahoo via Proteus

1000

 

Google via Proteus

1000

 

Google via Zuula

1000

 

Yahoo via Zuula

1000

 

Gigablast via Zuula

1000

 

Exalead via Zuula

1000

 

MSN via Zuula

965

 

KartOO

759

 

Search.com

407

 

Clusty

233

 

DogPile

68

 

MetaCrawler

67

 

Ixquick

28

 

SurfWax

18

 

 

 

 

”Barack Obama”

 

Yahoo direkte

1000

 

Google direkte

1000

 

MSN direkte (Windows Live)

1000

 

Yahoo via Proteus

1000

 

Google via Proteus

1000

 

Google via Zuula

1000

 

Yahoo via Zuula

1000

 

MSN via Zuula

1000

 

Gigablast via Zuula

1000

 

Exalead via Zuula

1000

 

Search.com

843

 

Clusty

226

 

KartOO

143

 

MetaCrawler

83

 

DogPile

64

 

Ixquick

28

 

SurfWax

27

 

 

 

 

KVANTITATIV ANALYSE AF HITS

 

1.2) Resultater billeder

 

 

”Carsten Jensen”

 

Google via Zuula

980

På billedsøg kan man få flere hits på Google via Zuula, end om man søger direkte på Google

MSN direkte (Windows Live)

622

 

Picsearch

593

Har ikke slideshow

Google direkte

535

 

Google via Proteus

535

 

Yahoo via Zuula

188

 

Yahoo direkte

186

 

Yahoo via Proteus

186

 

MSN via Zuula

142

 

Clusty

100

 

Search.com

98

 

Ixquick

82

 

MetaCrawler

42

 

DogPile

40

 

Flickr via Zuula

3

 

Webshots

0

Har slideshow

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

”Helle Thorning-Schmidt”

 

Google via Zuula

961

På billedsøg kan man få flere hits på Google via Zuula, end om man søger direkte på Google

Google direkte

555

 

Google via Proteus

555

 

Yahoo direkte

332

 

Yahoo via Proteus

332

 

Yahoo via Zuula

332

 

Ixquick

185

 

MSN via Zuula

83

 

Clusty

76

 

MSN direkte (Windows Live)

76

 

Picsearch

75

Har ikke slideshow

MetaCrawler

43

 

DogPile

40

 

Search.com

25

 

Flickr via Zuula

1

 

Webshots

0

Har slideshow

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

”Barack Obama”

 

Search.com

2272

 

Picsearch

2057

Har ikke slideshow

Flickr via Zuula

1541

 

Yahoo via Zuula

1020

 

Yahoo direkte

1000

 

Yahoo via Proteus

1000

 

MSN direkte (Windows Live)

990

 

Google direkte

980

 

Google via Proteus

980

 

Google via Zuula

980

 

MSN via Zuula

900

 

Ixquick

560

 

Webshots

200

Har slideshow

Clusty

100

 

MetaCrawler

43

 

DogPile

40

 

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

KVANTITATIV ANALYSE AF HITS

 

1.3) Resultater nyheder

 

 

”Carsten Jensen”

 

Topix via Zuula

10

 

MSN direkte (Windows Live)

4

 

Search.com

3

 

DogPile

0

 

MetaCrawler

0

 

SurfWax

0

 

Clusty

0

 

Yahoo direkte

0

 

Google direkte

0

 

Yahoo via Proteus

0

 

Google via Proteus

0

 

Google via Zuula

0

 

Yahoo via Zuula

0

Medens antal hits stopper på 1.000 på Yahoo, får man frem alle på Yahoo via Zuula. Også testet med samme resultat på John Edwards og John McCain.

MSN via Zuula

0

 

Ixquick

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

”Helle Thorning-Schmidt”

 

Topix via Zuula

40

 

Search.com

11

 

MSN direkte (Windows Live)

7

 

Clusty

3

 

Yahoo direkte

3

 

Google direkte

3

 

Yahoo via Proteus

3

 

Google via Proteus

3

 

Google via Zuula

3

 

Yahoo via Zuula

3

Medens antal hits stopper på 1.000 på Yahoo, får man frem alle på Yahoo via Zuula. Også testet med samme resultat på John Edwards og John McCain.

MSN via Zuula

1

 

DogPile

0

 

MetaCrawler

0

 

SurfWax

0

 

Ixquick

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

”Barack Obama”

 

Topix via Zuula

15355

 

Yahoo via Zuula

12560

Medens antal hits stopper på 1.000 på Yahoo, får man frem alle på Yahoo via Zuula. Også testet med samme resultat på John Edwards og John McCain.

Search.com

1237

 

Yahoo direkte

1000

 

Google direkte

1000

 

Yahoo via Proteus

1000

 

Google via Proteus

1000

 

Google via Zuula

1000

 

SurfWax

170

 

Clusty

107

 

MSN via Zuula

80

 

MetaCrawler

40

 

DogPile

20

 

MSN direkte (Windows Live)

1

 

Ixquick

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

 

 

 

KVANTITATIV ANALYSE AF HITS

 

1.4) Resultater blogs

 

 

”Carsten Jensen”

 

Technorati via Zuula

158

 

Clusty

117

 

Google via Zuula

93

 

Google direkte

90

 

IceRocket via Zuula

88

 

Blogdigger

6

 

Search.com

1

 

Topix via Zuula

1

 

DogPile

-

 

Ixquick

-

 

MetaCrawler

-

 

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

Yahoo direkte

-

 

 

 

”Helle Thorning-Schmidt”

 

IceRocket via Zuula

300

 

Google direkte

174

 

Google via Zuula

160

 

Blogdigger

20

 

Clusty

14

 

Technorati via Zuula

10

 

Search.com

3

 

Topix via Zuula

1

 

DogPile

-

 

Ixquick

-

 

MetaCrawler

-

 

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

Yahoo direkte

-

 

 

 

”Barack Obama”

 

Blogdigger

10867

 

Topix via Zuula

7000

 

Google direkte

1000

 

Technorati via Zuula

1000

 

Search.com

734

 

Google via Zuula

690

 

IceRocket via Zuula

300

 

Clusty

162

 

DogPile

-

 

Ixquick

-

 

MetaCrawler

-

 

SurfWax

-

 

KartOO

-

 

Zuula

 

 

Yahoo direkte

-

 

 

 

 

 

                    2.1)     KVALITATIV ANALYSE AF HITS - SORTERET EFTER RELEVANS -

            BARACK OBAMA

 

Søgestreng →

 

”barack obama”

”barack obama”

 

 

Mest relevante hit:

1) Barack Obamas valgkampsite ”Barack 08”

<http://barackobama.com>

Nest mest relevante hit:

2) Barack Obamas officiele senatorsite

<http://obama.senate.gov>

 

 

Det aktuelle hit kommer som hit nr.:

Det aktuelle hit kommer som hit nr.:

 

 

 

 

Google direkte

 

1

3

Proteus

Google

1

3

Zuula

Google

1

3

MetaCrawler

 

2

1

Proteus

Yahoo

2

1

Yahoo direkte

 

2

1

Zuula

Yahoo

2

1

Clusty

 

3

2

Proteus

AltaVIsta

3

1

SurfWax

 

3

1

Search.com

 

4

2

Zuula

Windows Live (tidl. MSN)

4

1

DogPile

 

5

1

KartOO

 

Mest sentrale hit, placeret midt på kortet og rødt farvet, de andre er gule.

Lidt lengre ned, men meget sentralt og tydeligt.

Ixquick

 

17 (dvs. hitside 2)

2

Windows Live (tidl. MSN) direkte

 

19 (dvs. hitside 2)

1

Zuula

Exalead

21 (dvs. hitside 3)

2

Proteus

Ask

(Tidl. Ask Jeeves)

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

2

Zuula

Gigablast

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

1

 

                     Meget stof på Wikipedia

 

 

                    2.2) KVALITATIV ANALYSE AF HITS – SORTERET EFTER RELEVANS –

                       HELLE THORNING-SCHMIDT

 

Søgestreng →

 

”helle thorning-schmidt”

 

 

 

Mest relevante hit: Helle Thorning- Schmidts hjemmeside

<http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=hellethorning-schmidt>

 

 

Det aktuelle hit kommer som hit nr.:

 

 

 

DogPile

 

1

MetaCrawler

 

1

Proteus

AltaVIsta

1

Proteus

Ask

(Tidl. Ask Jeeves)

1

Proteus

Google

1

Search.com

 

1

Zuula

Google

1

Zuula

Windows Live (tidl. MSN)

1

Google direkte

 

1

Clusty

 

2

Ixquick

 

2

Proteus

Yahoo

2

SurfWax

 

2

Zuula

Yahoo

2

Windows Live (tidl. MSN) direkte

 

2

Yahoo direkte

 

2

Zuula

Gigablast

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver).

Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

Zuula

Exalead

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver).

Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

KartOO

 

Kun én blandt mange små og placeret helt ude på højre side.

 

En del stof på Wikipedia

 

 

2.3) KVALITATIV ANALYSE AF HITS – SORTERET EFTER RELEVANS –

       CARSTEN JENSEN

 

Søgestreng →

 

”carsten jensen”

 

”carsten jensen”

 

 

Mest relevante hit:

1) Carsten Jensen, omtale af, på Litteratursiden.dk

<http://www.litteratursiden.dk/sw79840.asp>

(Kun undersiden med dette nummer)

Nest mest relevante hit:

2) Carsten Jensens site hos Gyldendal

<http://www.vi-de-druknede.dk>

(Ikke undersider, kun denne hovedside)

 

 

Det aktuelle hit kommer som hit nr.:

 

Det aktuelle hit kommer som hit nr.:

Google direkte

 

4

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

 

↑ Note:

Ved søgestrengen “  forfatter  “carsten jensen”   “ -  kommer det aktuelle hit ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på  default - 10 hits på hver).

 

Det samme sker når man tilføjer en asterisk og bruger søgestrengen “  forfatter*  “carsten jensen”

 

Det samme sker når man tilføjer suffikset

 “ –en ” og bruger søgestrengen “  forfatteren  “carsten jensen”  .

 

Ved søgestrengen “vi de druknede” kommer det aktuelle hit som hit nr.: 1

Windows Live (tidl. MSN) direkte

 

10 (dvs. hitside 1)

1

Zuula

Windows Live

(Tidl. MSN)

28 (dvs. hitside 3)

9 (dvs. hitside 1)

Zuula

Google

36 (dvs. hitside 4)

124 (dvs. hitside 13)

Proteus

Google

37 (dvs. hitside 4)

134 (dvs. hitside 14)

Clusty

 

47 (dvs. hitside 5)

44  (dvs. hitside 5)

Zuula

Gigablast

53 (dvs. hitside 6)

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

DogPile

 

66 (dvs. hitside 4)

12 (dvs. hitside 1)

MetaCrawler

 

67 (dvs. hitside 4)

40  (dvs. hitside 2)

Proteus

AltaVIsta

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

32 (dvs. hitside 4)

Proteus

Ask

(Tidl. Ask Jeeves)

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

Proteus

Yahoo

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

Search.com

 

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

125 (dvs. hitside 13)

Zuula

Yahoo

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

28 (dvs. hitside 3)

Zuula

Exalead

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

45 (dvs. hitside 5)

Yahoo direkte

 

Ikke på de første 20 hitsider (Indstillet på default - 10 hits på hver). Da må man altså mindst til hitside 21, og det er ikke godt nok)

 

↑ Note:

Ved søgestrengen “  forfatter  “carsten jensen”   “ -  kommer det aktuelle hit ikke frem blandt de første 200.

 

Det samme sker når man tilføjer en asterisk og bruger søgestrengen “  forfatter*  “carsten jensen”

 

Når man tilføjer suffikset “ –en ” og bruger søgestrengen “  forfatteren  “carsten jensen”   “ -  kommer det aktuelle hit derimod  som nr. 9 - altså på hitside 1.

28 (dvs. hitside 3)

 

↑ Note:

Ved søgestrengen “  forfatter  “carsten jensen”   “ -  kommer det aktuelle hit ikke frem blandt de første 200.

 

Ved søgestrengen “  forfatteren  “carsten jensen”   “ -  kommer det aktuelle hit ikke frem blandt de første 200.

 

Det samme sker når man tilføjer en asterisk og bruger søgestrengen “  forfatter*  “carsten jensen”

 

Ved søgestreng “vi de druknede” kommer det aktuelle hit som hit nr.: 1

KartOO

 

Ikke på de tre første kortene (Indstillet på  30 hits på hvert) Da må man altså mindst til kort nr. 4 og da det går sent at downloade, er ikke dette godt nok)

Ikke på de tre første kortene (Indstillet på  30 hits på hvert) Da må man altså mindst til kort nr. 4 og da det går sent at downloade, er ikke dette godt nok)

Ixquick

 

0

15 (dvs. hitside 2)

SurfWax

 

0

0

 

 

 

 

 

Lidt stof på Wikipedia