Nordisk ordbogssamling          
                                                           Nordisk ordbogssamling > dansk > dansk-dansk
 
  DANSK-DANSK:   DANSKE DIALEKTER:
  Synonymer, forkortelser, rim etc. er opført separat. Se mere om dialekter etc. under "Diverse om sprog / Nordisk". Se Dansk Sprognævns oversigt over de vigtigste ordbøger om dansk sprog - klik HER  Les også artikkel av Henning Bergenholtx og Vibeke Vrang fra 2004 om Den danske ordbog - omhandler også evaluering af mange andre ordbøger.   Bornholmsk
(Med lydfiler. Dion Westh)
  Den Danske Ordbog.
Her får du resultater også fra Retskrivningsordbogen og Ordbog over det danske Sprog.
Dette er en foreløpig netverson via sproget.dk. Papirversionen er utgivet af Gyldedal i
seks bind 2003-2005.
 
     Den Danske Online Ordbog 
(Har også bøjningsformer. Ved fejlstavelser lister den op lignende ord. Har også rim- og kryds- og tværsfunktioner. Ddoo.dk) 
  Jysk 
(jyskordbok.dk)
  Ordbog over Det danske Sprog
(28 bind 1918-1956 omhandler perioden 1700-1950.
På web fra 15.11.2005)
   
Retskrivningsordbogen.
(Gratistjeneste. En forkortet version af Dansk Sprognævns CD-rom.
Den indeholder 64.821 opslagsord pr. 17.04.2002, og i modsætning til Den Danske Netordbog oplyser den kun om stavemåder (og kun de godkendte), ordklasser og bøjningsformer.) (Kilde informationsportalen.dk)
Nord-jysk
(Bettina Dahl Søndergaard)
   Den Danske Netordbog - betalingstjeneste-
(Handelshøjskolen i Århus. Blev lukket 26.08.2005 pga. manglende midler. Genåbnet 01.11.2006. Ligger nu på web sammen med Ordbogen.com (dansk<>engelsk<>dansk) og koster DKK 99,- pr. år for privatpersoner.
  Sønderjysk 
(Henning Petersen)
      Vestlollandsk
(Nakskov Lokalhistoriske Arkiv)
    Dialekt.dk
  ANDRE: (I uprioriteret rækkefølge)   Danske dialektprøver med lydfiler 1
(Dansk lydhistorie, Institut for dansk dialektforskning, Statsbiblioteket)
  Afløsningsordbog 
(Fremmedord - Knud Hjortø 1933)
  Danske dialektprøver med lydfiler 2
(Elkan.dk)
  Dansk/svensk/norsk    
  Den gamle ordbog (Stass.dk)    
Idiomordbogen (Handelshøjskolen i Århus)
  Kalliope (Definition af ord i ældre tekster. Sven Sørensen.)    
  Korpus 2000    
  Krydsogtværsordbog    
  Ordbog til det ældre danske Sprog (Kalkar)    
  OrdNet    
  Norrøn sproghistorie og grammatik
(Universitetet i Innsbruck)
   
  Norrøne ord i Yorkshiredialekten    
  Skoleslang (Ambassaden.dk)    
  Slang (Politiken)    
  Sprogteknologisk ordbase
(Center for sprogteknologi)
   
  Styrelizeren (Lodret.dk)    
  Wiktionary
(Dansk version - under opbygning. 2.146 arikler pr. 30.03.2007, 52 artikler pr. 29.12.2004)