Finn fakta               
                                                         Norsk ordboksamling > Ivarmedia > Nyhetsresearch, finn fakta                                                    
Søk i norske, statlige postjournaler? Googleguide (Københavns bibliotek)
Se nederst i venstre kolonne! Kildekritik, Google og internet  (eJour 47/2005)
   
NYHETSRESSURSER GENERELT: NYHETSSØK - GRATIS:
Aktuelle kart Eniros nyhedsindex (Danske og internasjonale nyheter)
Espen på nett  Eniros nyhetssök (Svenske og internasjonale nyheter)
Furulys CyberLavvo Frisim (Svenske og internasjonale nyheter)
Hardefakta Google 1   
(Googles ordinære nyhetssøk)
Øverbys verktøykiste Google 2 
(Velg hvilket land. Sett inn URL, velg periode, skriv inn tema)
Google 3
(Avansert søk i den enkelte nettavis. Sett inn URL, velg periode, skriv inn tema)
EIENDOMSOVERDRAGELSER: Mylder  (Norske og internasjonale nyheter)
Hele Norge
Eiendomsbasen hos Bergens Tidende inneholder alle eiendomshandler i Norge siden 1989, unntatt aksje- og borettslag, og oppdateres månedlig. Eiendomsoverdragelser som ikke er med i eiendomssøket: 1) Borettslag og aksjeleiligheter og 2) Eiendommer som er overdratt ved ekspropriasjon, gave, auksjon, uskiftebevilling og skifteoppgjør
NewsTrawler
Oslo (Nordstrands Blad) Nyheter.no GRATIS via Start
Trøndelag og Møre og Romsdal (Adresseavisen)
Asker og Bærum (Asker og Bærums Budstikke) Nyheter.no GRATIS via Kvasir (tas med som reserve)
Espen på nett (Konvertér rådata om eiendomsinfo)   Nyhetsgrupper (Oversikt) (Power Reporting.com)
Statens kartverk Sesam (Schibsted) Inneholder noen hundretusen gratis artikler fra A-tekst/ Retriever om generelle nyheter og underholdning, men derimot ikke økonomi og næringsliv. På personsøket får du opp kart med en gang når du søker på kjentfolk." Sikkert et utmerket verktøy for drapsmenn og andre kriminelle, ville vel Georg Apenes ha sagt. Men for oss journalister er det jo gull! (Sitat JG Furuly)
  Tile.net 
 
FINN FØDSELSDATO / SKATTELISTER/ROLLER: 
2003, 2004 og 2005 ble fjernet etter tre uker.
NYHETSSØK - BETALINGSTJENESTER: 
Stavanger Aftenblad
(Ga deg fødselsdatoen om du klikket på 2001, dette ble senere fjernet)
Retriever Søk i en rekke aviser tilbake til 1945. Nå kan du betale for fem artikler der og da pr. gang, du trenger ikke lenger abonnere fast.
VG (Har også beregning av bruttoinntekt) ANB
iam.no (Kombinerer info fra Facebook. skattelister mv.) DNarkiv (All redaksjonell tekst siden 1988, 
PDF-sider med bilder, grafer, børs- og valutainfo fra 1997)
Proff FaktaLink.dk
  InfoMedia (DK)
PERSONSØK: (Søker i profiler på nettsamfunn, adressebøker, skattelister, rettsdokumenter, artikler etc. ) InfoPaq (DK)
Pipl LexisNexis
Spock Mediearkivet (Svenske og internasjonale nyheter)
Yoname NTB 
Wink Nytt.net
  Retrievers nyhetssøk (Nyheter.no)
I DAG HENDTE... Ritzau (Danske og internasjonale nyheter)
I dag hendte..,(Norge og int.) (Store norske leksikon) Siste.no
I dag hendte..,(Sverige og int.) (Nationalencycklopedin)  
I dag hendte...(Danmark og int.)
(Klikk på "Dagen i dag". Lademann)
LENKEKATALOGER:
I dag hendte...(Int.) 1 allAfrica
I dag hendte...(Int.) 2  JournalismNet
I dag hendte...(Int.) 3 
(Velg: Today in history)
Journalistic Resources Page, The
  Journalist's Toolbox, The
ALTERNATIVE NYHETER: Mediavejviseren (DK)
Alternative nyheter 1: Alternet Megasources
Alternative nyheter 2: Mediachannel Netguides fra Danmarks Journalisthøjskole
Alternative nyheter 3: IndyMedia Norge NewsLink
Alternative nyheter 4: IndyMedia Int. PowerReporting
  Poynter Online
  Radionytt
  Urkes startside for journalister
  World News
   
SJEKK OGSÅ DIVERSE OFFENTLIG INFO HER. PRESSEORGANISASJONER MV.:
Biblioteksvagten.dk ANB
Biblioteksvar.no A-pressen
biblioteket!, Fråga  A-pressen interaktiv
Biography.com Dansk Journalistforbund
Biografier? Husk leksika og faktabasene! Dicar
Biografilenker, diverse Medietilsynet
Bryllup og partnerskap  (Du kan sjekke alle i en periode - fx når du kommer hjem fra ferie - Trykk på "Velg dato" og sett inn f.o.m. dato t.o.m. dato - OBS: Datoen må skrives idet samme formatet som står der! ) (AftenpostenGuiden) European Newspaper Publisher's Association
Dødsfall  (Du kan sjekke alle dødsfall i en periode - fx når du kommer hjem fra ferie - Trykk på "Velg dato" og sett inn f.o.m. dato t.o.m. dato - OBS: Datoen må skrives idet samme formatet som står der! ) (AftenpostenGuiden) Fagpressen
EthicNet Finlands Journalistförbund
FARK (Rare nyheter) Forum for European Journalism Students
Folkevalgtbasen
Kontaktinformasjon til mer enn 900 folkevalgte på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå lagd av Ivar Johansen.
Fritt Ord
Frimurersøk (TV2) IFRA (Association for Media Publishing)
Fødsler og adopsjoner  (Du kan sjekke alle i en periode - fx når du kommer hjem fra ferie - Trykk på "Velg dato" og sett inn f.o.m. dato t.o.m. dato - OBS: Datoen må skrives idet samme formatet som står der! ) (AftenpostenGuiden) IGM (Institutt for grafiske medier)
Great buildings INMA (The International Newspaper Marketing Association)
Grävande journalisters webguide International Federation of Journalists
Guiness World Records Journalisten
GuruNet Landslaget for lokalaviser
Internasjonal reporter MBL (Mediebedriftenes Landsforening - tidl. NAL)
Jane's (Forsvarssaker)  Medier i Norden
Medienorge (Statistikk mv.) Medieregisteret
Offentlig informasjon, postjournaler mv.
(Institutt for journalistikks dokumentasjonssenter)
Norsk Journalistlag
Offentlighet.no Norsk Presseforbund
Online Journalism Review Norsk Pressehistorisk Forening
PFU-basen  (Vedtak i pressens faglige utvalg) Norsk Redaktørforening
Politikerdatabasen (NRK Brennpunkt) Orkla Media
Postjournaler departementene - se nederst. Overvåkning - "klipp"
Postjournaler fylkesmennene - siste 4 uker   Presstödsnämnden
Postlister primærkommunene - klikk på "postlister". Kun tre primærkommuner har skannet dokumentene og lagt dem ut på nettet slik at du kan ta utskrift selv direkte. I de andre primærkommunene må du kontakte arkivet og be om å få tilsendt dokumenetet. De tre er flg.: Schibsted
          Bærum kommune i Akershus
             (Klikk på "innsyn/postlister" - tre dagers etterslep.)
Society for News Design / Scandinavia
          Lillesand kommune i Aust-Agder  
             (Klikk på "innsyn" og ta utskrift av brev fra gårsdagens postjournal!)
Society of Environmental Journalists
          Suldal kommune i Rogaland
             (Klikk på "innsyn" - tre dagers etterslep.)
Svenska Journalistförbundet
Publicly Accessible Mailing Lists Tidningarnas Förbund (Finland)
SKUP (Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse) World Association of Newspapers
Styrevervregisteret (Her kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.)  
Televison News Archive (Siden 1968)  
TP5C - aksjonærliste/deltakeroversikt  
Twitter og andre sosiale medier som nyhetsressurs problematisk mht. kildekritikk. Se The Guardians artikkel om BBCs bruk av Twitter i dekningen av terrorangrepet i Mumbai 26.11.2008.  
   
Søk i statlige postjournaler -
bestill kopier med e-post
(Se instruksjoner nedenfor)
Prosjekt Elektronisk postjournal er et prosjekt i Statskonsults regi som går ut på å samle de statlige postjournalene i én tjeneste. Målet er at redaksjoner over hele landet skal ha lik tilgang til offentlig journal fra forvaltningen. Ved hjelp av den elektroniske postjournalen kan du søke i departementenes og direktoratenes offentlige journaler. Mens du tidligere måtte dra til Pressesenteret i Regjeringskvartalet og søke i papirjournalene, kan du nå foreta avanserte søk fra sin egen pc, følge saker over lengre tid samt bestille dokumenter direkte.

16 departementer og 15 underliggende organer leverer offentlig journal til EPJ-databasen. Rundt 134 redaksjoner har tilgang til databasen. Dersom din redaksjon har tilgang til basen, får du passord av de ansvarlige i redaksjonen.

Redaksjoner som vil ha tilgang til databasen må ta kontakt med Norsk Presseforbund v/cand.jur. Ina Cath Lindahl på tlf 22 40 50 43/40
eller på e-post
ina.lindahl@presse.no.

Spørsmål om elektronisk postjournal kan rettes til prosjektleder i Statskonsult, Bente E. Nordnes, på tlf 22 45 11 94.

(Kilde: www.hardefakta.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 treff siden 21.10.2004    124