Ivarmedia                                                                                                            
                                 Nordisk ordbogssamling > MIvarmedia > Litteratur > Scannede aviser, bøger og tidsskrifter
SCANNEDE AVISER: SCANNEDE TIDSSKRIFTER:
NORGE: Illustreret Tidende 1859-1924 (Det Kongelige Bibliotek)
Skannede aviser (Nasjonalbiblioteket),
NB: Du må se på en av avisene for å få fram den komplette menyen
over alle avisene som er skannet inn. Derfor legger jeg heller ut dyplenker.
Svensk läraretidning 1891-1903 (Runebergprosjektet)
Adresseavisen 1767-1905 Urd 1897-1908 (Nasjonalbiblioteket) 
Aftenposten 1870-1905  
Bergens Tidende 1871-1890 SCANNEDE BØGER:
Dagbladet 1905-1905 Skannede nordiske bøger mv. (Runebergprosjektet )
Harstad Tidende 1900-1905 Skannede bøger og noder etc. (Har også en del nordiske. Gutenbergprosjektet)
Illustreret Nyhedsblad 1852-1866
Morgenbladet 1820-1900 DIVERSE:
Nordlands avis 1893 -1905 Norsk språkråds faksimilebibliotek
Ranens Tidende 1904-1914 Digitalarkivet, UiB (91 diverse bøker etc.)
Nordlands Avis (Ranens Tidende) 1915-1953
Norsk Kundgjørelsestidende 1883-1905
Norske Intelligenz Seddeler 1763-1919
Social-Demokraten 1905-1905
Svalbardposten 1953-1963
Verdens Gang 1868-1891
Waren Sardne ("Lappernes Organ") 1910-1927
USA OG UK:
Skannede aviser, dagens (PressDisplay.com)
Skannede aviser, historiske britiske (British Library)
Skannede aviser m.v - både dagens og spesielle emner (Newseum)
 
TYSKLAND:  
Die Zeit (1946-1994)
   
 
 
 
 
 
24