Ivarmedia                
                                                                           Ivarmedia > Stat, kommuner, høgskoler                                                   

 

  DIVERSE OFFENTLIG INFO:     STAT:  
  Altinn     Departementer  
  Blanketter, Nedlasting av statlige     Direktorater og tilsyn
Brønnøysundregistrene Kongehuset
"Brønnøysund"- foretaksopplyninger internasjonalt 
Gjennom European Business Register får du tilgang til offisielle foretaksopplysninger fra 14 europeiske land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Norge, Spania, Sverige og Østerrike. Tjenesten er gebyrbelagt.
Stortinget
Datatilsynet
Doffin   KOMMUNE / FYLKE:
Eiendomsregisteret   Oversikt primærkommuner
Folkevalgtes e-postadresser og telefonnumre Oversikt fylkeskommuner
Flyttemelding på nettet Kommunenøkkelen
  Helsedirektoratet     Kommunenes sentralforbund (KS)
Husbanken Kommunenes og fylkeskommunenes våpen/logoer  
Lovdata Historisk oversikt over endringer i kommunegrenser  
  Motorvognregisteret          
NAV UNIVERSITET / HØGSKOLE:  
  Norge.no           UNIVERSITETER:  
Norsk samf.vit. datatjeneste NTNU
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)
 
Partiveven Uninett  
  Postens søkemotor for postnummer mv.     Universitetet i Agder  
Publikasjoner, Bestilling av statlige Universitetet i Bergen
Regjeringen.no Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås)
RESERVASJON mot telefonsalg og reklamepost Universitetet i Oslo
  Skatteetaten     Universitetet i Stavanger
  Skipsregistrene     Universitetet i Tromsø
Statistisk sentralbyrå    
Statskalenderen HØGSKOLER:  
Varslingslisten over kataloghaier (Næringslivets sikkerhetsråd) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  
  BI  
  DIVERSE JUSS:     Idrettshøgskolen  
  Advokaten hjelper deg (Advokatforeningen)     Mediehøgskolen Gimlekollen  
  Curia (DK) (EU-rett mv.)     Musikkhøgskolen  
  Juridisk nettviser     NHH   
  Juristenes informasjonssenter     Samisk høgskole
  Jussportalen     Veterinærhøgskolen  
  Legaliz        
  Voldgift på nettet (Domstolen.no)     Høgskolen i Akershus  
  H i Bergen  
  UTLANDET: H i Bodø  
  Amnesty     H i Buskerud
  Background Notes - US Dept. of State     H i Finnmark
Country Briefings (The Economist) H i Gjøvik
Country Reports H i Harstad  
Embassy World H i Hedmark
EU H i Lillehammer
Europaveien.no H i Molde
FN H i Narvik
FNs database over medlemsland H i Nesna
Governments on the WWW H i Nord-Trøndelag
  International Constitutional Law     H i Oslo
NATO H i Sogn og Fjordane
  Political Resources on the Net     H i Stord / Haugesund
  Political Science Resources      H i Sør-Trøndelag
Udenrigsministeriets landefakta (Klikk på kartet!) H i Telemark
  Verdensbanken     H i Vestfold
WHO H i Volda  
World Factbook H i Østfold
        H i Ålesund  
           
        UTENLANDSKE UNIVERSITETER OG HØGSKOLER:  
Studera.nu (Sverige)  
      Oversikt norden  (Har også mange lenker til norsk utdanning)
      Oversikt verden
     
        FOLKEHØGSKOLER I NORGE:
        Oversikt
   
DIVERSE:  
      Studentsamskipnadene
        Skolenettet
        StudyinNorway.no
        Utdanning.no
      Utdanning i USA  
           
  133